Giới thiệu Trung tâm

Giới thiệu Trung tâm
Ngày đăng: 13/07/2023 09:40:00:AM | 14
 Mục lục bài viết

  1. THÔNG TIN CHUNG

  • Tên tiếng Việt: Trung tâm Tư vấn và  Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường
  • Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài:  Natural Resources and Environment Consulting Center
  • Tên viết tắt theo tiếng nước ngoài: NREC
  • Người đại diện: ThS.Nguyễn Văn Khánh
  • Trụ sở chính: 236B Lê Văn Sỹ, phường 1, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 028.39914209
  • Fax: 08.38449474
  • Email: nrec@hcmunre.edu.vn

   

   

  2. CƠ SỞ PHÁP LÝ

  • Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường là tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập theo quyết định số 86/QĐ-CĐTNMT ngày 12 tháng 03 năm 2007; Quyết định số 06/QĐ-TĐHTPHCM ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại Tài nguyên và Môi trường TP. HCM thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi Trường; Quyết định số 437/QĐ-TĐHTPHCM ngày 17/07/2014 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số 215/ĐK-KHCN của Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.

  3. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

  Trung tâm tư vấn và dịch vụ Tài nguyên và Môi trường có các chức năng sau:

  1. Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và hỗ trợ công tác giảng dạy cho cán bộ giảng viên của trường.

  2. Sản xuất thử nghiệm về lĩnh vực Tài nguyên và Môi truờng nhằm nâng cao năng lực tư vấn, dịch vụ và chuyển giao công nghệ.

  3. Dịch vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN): Tư vấn, lập dự án, chuyển giao công nghệ, lắp đặt thiết bị; đào tạo, bồi dưỡng; thông tin khoa học kỹ thuật và công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu; phân tích thí nghiệm; điều tra, thống kê, kiểm kê, quy hoạch, thiết kế; khảo sát, đo đạc, thẩm định, kiểm định, định giá, lập dự toán trong lĩnh vực: quản lý đất đai, môi trường, địa chất, trắc địa bản đồ, khí tượng thủy văn – tài nguyên nước, cấp thoát nước và GIS. Tư vấn hệ thống quản lý chất lượng ISO, kiểm toán năng lượng; Đo vẽ lập bản đồ, bình đồ, khảo sát thăm dò: địa chính, địa hình, địa chất, địa vật lý, địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất môi trường và các mỏ khoáng sản nhằm tạo điều kiện để mọi thành viên trong nhà trường tham gia hoạt động dịch vụ một cách hiệu quả, đóng góp cho qũy phúc lợi của nhà trường, qũy của trung tâm và nâng cao thu nhập.

  4. Hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường nhằm mở rộng hợp tác, giao lưu, trao đổi thông tin nâng cao trình độ ngoại ngữ, trình độ chuyên môn cho cán bộ trong xu thế hội nhập toàn cầu.