Giới thiệu Khoa học Đại cương

Giới thiệu Khoa học Đại cương
Ngày đăng: 09/08/2023 10:40:00:AM | 21
 Mục lục bài viết

  Thông tin  khoa

   Các bộ môn, đơn vị trực thuộc :

  - Bộ môn Toán

  - Bộ môn Tiếng Anh

  - Bộ môn Hóa

  - Bộ môn Vật lý

  - Phòng thí nghiệm Hóa-Lý

   

   Văn phòng          : 236B Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân Bình, TP. HCM

   Điện thoại           : 02839914212

   Website              : fsg.hcmunre.edu.vn

   Email                  : khoakhdc@hcmunre.edu.vn

   Trưởng khoa      : TS. Lý Cẩm Hùng

   Email                  : lchung@hcmunre.edu.vn

   TỔNG QUAN:

   Khoa Khoa học đại cương có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy các môn khoa học cơ bản cho sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai từ các khoa chuyên ngành khác nhau của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

  Hiện nay, Khoa có 31 giảng viên và cán bộ chuyên trách, trong đó  4 Tiến sĩ và 24 Thạc sĩ 

   LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU- ĐÀO TẠO:

  - Đào tạo : 02 chuyên ngành : Công nghệ Kỹ thuật Hóa học và chuyên ngành Công nghệ Vật liệu

  - Nghiên cứu khoa học : các lĩnh vực thuộc ngành Toán học, Hóa phân tích, Vật lý...

  BAN CHỦ NHIỆM KHOA:

   - Trưởng khoa : TS. Lý Cẩm Hùng

   - Phó Trưởng khoa : TS. Huỳnh Thiên Tài

   Trưởng các bộ môn, đơn vị trực thuộc:

   - Trưởng bộ môn Toán : ThS. Trần Đình Thành

   - Trưởng bộ môn Tiếng Anh : ThS. Nguyễn Lương Tuấn Dũng

   - Trưởng bộ môn Hóa  :  ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

   - Trưởng bộ môn Vật lý :  TS. Trần Bá Lê Hoàng

   - Trưởng phòng thí nghiệm Hóa - Lý : TS. Huỳnh Thiên Tài

   Fanpage Tuyển sinh:

  Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học: Link

  Ngành Công nghệ Vật liệu: Link

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật