Giới thiệu Cổng tham vấn Môi trường

Giới thiệu Cổng tham vấn Môi trường
Ngày đăng: 26/03/2024 21:25:04:PM | 28
 Mục lục bài viết

    Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Cổng tham vấn Môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây là cơ sở dữ liệu cho phép xem toàn văn các báo cáo đánh giá tác động môi trường.

    Bạn đọc truy cập cơ sở dữ liệu tại địa chỉ: https://thamvan.monre.gov.vn/

    Bài viết liên quan
    Bài viết nổi bật