Đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa Quản lý đất đai

Đề tài nghiên cứu khoa học của Khoa Quản lý đất đai
Ngày đăng: 08/04/2020 00:00:00:AM | 290
 Mục lục bài viết

  STT

  TÊN ĐỀ TÀI

  CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

  NĂM

  Đề tài cấp Bộ

  1

  Nghiên cứu xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu

  địa chính 3 chiều phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai

  ThS. Trần Mỹ Hảo

  2018

  2

  Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ

  định giá đất ứng dụng công nghệ WEBGIS mã nguồn mở

  TS. Trần Thanh Hùng

  2016

  Đề tài cấp tỉnh

   

   

   

   

  Đề tài cấp cơ sở

  1

  Xác định hiệu quả quy hoạch sử dụng đất

  nông nghiệp bằng phương pháp phân rã chuỗi logic

  TS. Nguyễn Hữu Cường

  2018

  2

  Tác động môi trường và đề xuất giải pháp quản lý

  sử dụng đất nghĩa trang nghĩa địa ở thành phố Hồ Chí Minh

  TS. Nguyễn Hữu Cường

  2015

  3

  Nghiên cứu tổng hợp cơ sở dữ liệu địa chính

  cấp huyện phục vụ công tác đào tạo ngành quản lý đất đai.

  ThS. Nguyễn Văn Cương

  2012

  4

  Lập chương trình chuyển đổi dữ liệu từ Files trút của

  máy Toàn đạc điện tử SET510 sang phần mềm trợ

  giúp thành lập bản đồ MicroStation

  ThS. Trần Mỹ Hảo

  2005

  5

  Nội suy độ cao bằng phương pháp xấp xỉ bề mặt địa hình

  ThS. Trần Mỹ Hảo

  2006

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật