ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIA NHẬP MẠNG LƯỚI CÔNG NGHỆ, QUẢN LÝ VÀ NGHIÊN CỨU XANH CGTMR

ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIA NHẬP MẠNG LƯỚI CÔNG NGHỆ, QUẢN LÝ VÀ NGHIÊN CỨU XANH CGTMR
Ngày đăng: 03/12/2020 20:15:00:PM | 100
 Mục lục bài viết

  Ngày 28/11/2020 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh và 27 Viện Trường Đại học trên khắp đất nước Việt Nam đã cùng ký kết lại biên bản ghi nhớ Mạng lưới công nghệ, Quản lý và Nghiên cứu xanh năm 2020 (Consortium for Green Technology and Management Research, CGTMR – Sau đây gọi tắt là Mạng lưới).


  Lễ ký kết biên bản ghi nhớ Mạng lưới công nghê, Quản lý và Nghiên cứu xanh năm 2020

  Thành viên Mạng lưới là các tổ chức đào tạo, nghiên cứu, kinh doanh trong lĩnh vực Quản lý và công nghệ xanh tự nguyện tham gia và được các thành viên Mạng lưới biểu quyết đồng ý kết nạp theo số đông. Các Viện, Trường Đại học thành viên bao gồm: Viện Khoa học và công nghệ môi trường, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; Khoa Quản lý tài nguyên - môi trường, Trường Đại học Dược và Khoa học Chia Nan, Đài Loan; Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường - Trường Đại học Xây dựng; Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên - Trường Đại học Cần Thơ; Khoa Môi trường - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế; Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế; Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Khoa Môi trường - Trường Đại học Thủ Dầu Một; Khoa Công nghệ sinh học và Kỹ thuật môi trường - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh; Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh; Viện Nghiên cứu Môi trường, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Trường Đại học Kiến Trúc TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM; Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
  Mục đích và tôn chỉ của Mạng lưới là Nhằm tăng cường năng lực và phát triển thành viên của Mạng lưới trong trong lĩnh vực quản lý và công nghệ xanh thông qua: (1) việc giao lưu, trao đổi thông tin, nghiên cứu khoa học, đào tạo giữa các thành viên trong mạng lưới, (2) đẩy mạnh hợp tác giữa các đơn vị thành viên nói chung và các nhà khoa học thuộc các đơn vị thành viên nói riêng, (3) đồng tổ chức Diễn đàn thường niên International Forum on Green Technology and Management (IFGTM, sau đây gọi tắt là Diễn đàn) với sự tham gia của tất cả các đơn vị thành viên và sự duy trì ấn bản đặc biệt thường niên của Diễn đàn trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VJST), (4) trao đổi sinh viên, học viên và nghiên cứu viên giữa các đơn vị thành viên hướng tới hình thành mạng lưới trao đổi công nhận tín chỉ đào tạo tương đương giữa các thành viên là tổ chức đào tạo trong Mạng lưới.


  Các thành viên của Mạng lưới CGTMR tính đến năm 2020

  Thành lập từ năm 2010 đến nay Mạng lưới đã tổ chức được 10 hội thảo Khoa học quốc tế hàng năm trên nhiều lĩnh vực Môi trường, Công nghệ xanh, Phát triển bền vững.


  Đại diện các Trường Viện thành viên của Mạng lưới chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo quốc tế IFGTM 2020.

  Việc trở thành thành viên chính thức của Mạng lưới góp phần khẳng định vị thế của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh trong hội nhập giữa các Trường Viện Đại học và hội nhập quốc tế của Nhà Trường đặc biệt trong lĩnh vực đầo tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Tài nguyên và Môi trường - là thế mạnh dẫn đầu của Nhà Trường.