CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
Ngày đăng: 04/04/2017 15:49:00:PM | 165
 Mục lục bài viết

  Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM ban hành chuẩn đầu ra các ngành đào tạo đại học hệ chính quy

  Chi tiết tại đây

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra