Các dự án môi trường

Các dự án môi trường
Ngày đăng: 30/01/2024 15:19:00:PM | 312
 Mục lục bài viết

  Dự án: Xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bình Dương 5 năm  (2005 - 2010)

   Cơ quan chủ quản: Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương

   Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

       Xem chi tiết >>

  Dự án: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Kiên Giang 05 năm (2005 - 2010)

   Cơ quan chủ quản: Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang

   Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

       Xem chi tiết >>

   Dự án: Báo cáo hiện trạng môi trường Tây Ninh giai đoạn 2006 - 2010

   Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh

   Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

       Xem chi tiết >>

  Dự án: Điều tra xã hội học, phân loại các vấn đề cấp bách của tỉnh, xây dựng kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hoá về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

   Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh.

   Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

       Xem chi tiết >>

  Dự án: Xây dựng kế hoạch điều tra xã hội học, phân loại các vấn đề cấp bách; xây dựng kế hoạch thực hiện xã hội hoá về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020.

   Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

   Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

       Xem chi tiết >>

  Dự án: Điều tra, khảo sát, thống kê, lấy mẫu, phân tích, đánh giá mức độ ô nhiễm, khả năng chịu tải và tự làm sạch của sông Vàm Cỏ Đông, trên cơ sở đó đề xuất tiêu chuẩn xả thải vào sông Vàm Cỏ Đông.

   Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh.

    Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

       Xem chi tiết >>

  Dự án: Truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường kết hợp quảng bá sản phẩm du lịch Phú Quốc

   Cơ quan chủ quản: Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Kiên Giang

   Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

       Xem chi tiết >>

  Dự án: Xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường đến năm 2020 tỉnh ĐăkLăk.

   Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh ĐăkLăk.

   Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

       Xem chi tiết >>

  Dự án: Lập kế hoạch biến chất thải từ cây lúa thành năng lượng tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang trong khuôn khổ dựa án “An Giang và Pitea – Cộng đồng bền vững” hợp tác với Thuỵ Điển.

   Cơ quan chủ quản: Ban quản lý dự án hợp tác giữa An Giang và Thuỵ Điển.

   Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

       Xem chi tiết >>

  Dự án: Quan trắc ô nhiễm doanh nghiệp tại tỉnh bà Rịa – Vũng Tàu phục vụ dự án “Tăng cường năng lực quản lý môi trường nước ở Việt Nam”.

   Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH NIPPON KOEI.

   Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

       Xem chi tiết >>

  Dự án: Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường các làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Dương và đề xuất các giải pháp quản lý.

   Cơ quan chủ quản: Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương.

   Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên và Môi trường thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

       Xem chi tiết >>

   

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH THÍ SINH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 10, 11/07/2024
  THÔNG BÁO Về việc: Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra