Bản tin Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước

Bản tin Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước
Ngày đăng: 04/04/2024 19:21:49:PM | 50
 Mục lục bài viết

    Thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2024, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biên soạn bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước.

    Thông tin chi tiết, đầy đủ Bản tin vui lòng truy cập theo đường link sau: https://nawapi.gov.vn/category/quan-trac-du-bao/cnh-bao-d-bao-tnn/

    Bài viết liên quan
    Bài viết nổi bật