Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Thông tin Thư viện

Trung tâm Thông tin Thư viện

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Phòng máy đa phương tiện

Phòng máy đa phương tiện

Chào mừng đến với
Trung tâm Thông tin - Thư viện


GIỚI THIỆU TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

Bộ phận Công nghệ thông tin.

Bộ phận Thông tin – Truyền thông.

Bộ phận nghiệp vụ Thư viện.

 

Văn phòng    : 236B Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại     : .    

Email            : thuvien@hcmunre.edu.vn

Giám đốc      : Nguyễn Cửu Long Giang

Email            : giang.ncl@hcmunre.edu.vn

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ:

    Trung tâm Thông tin - Thư viện là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (Theo Quyết định số 1092/QĐ-TĐHTPHCM ngày 28/12/2018), có chức năng sau:

  • Cung cấp thông tin - tư liệu cho các chuyên ngành đào tạo của nhà trường; tổ chức quản lý các sản phẩm, dịch vụ thông tin - thư viện và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. 
  • Cung cấp nguồn tài nguyên và các dịch vụ phục vụ giảng viên, cán bộ công nhân viên chức và sinh viên của nhà trường.
  • Trung tâm là tổ chức khoa học, công nghệ và dịch vụ trực thuộc Trường, có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu riêng.
  • Quản lý điều hành hệ thống mạng công nghệ thông tin & truyền thông, Website của Nhà trường.
  • Trung tâm là đơn vị hoạch toán phụ thuộc, có con dấu và tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật.

 CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

            Nhân sự hiện nay của Trung tâm Thông tin - Thư viện gồm có:

Họ và Tên

Chức vụ

Email

Nguyễn Cửu Long Giang

Giám đốc

nclgiang@hcmunre.edu.vn

 Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó Giám đốc

ntthang@hcmunre.edu.vn

Bùi Thị Thảo

Nhân viên

btthao@hcmunre.edu.vn

Nguyễn Thị Huyền

Nhân viên

nthuyen@hcmunre.edu.vn

Võ Thị Việt Nữ

Nhân viên

nuvtv@hcmunre.edu.vn

Nguyễn Thị Minh Hiếu

Nhân viên

ntmhieu@hcmunre.edu.vn

Phan Minh Hiếu

Nhân viên

pmhieu@hcmunre.edu.vn

Sản phẩm - Dịch vụ
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
236B Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn
Bài viết liên quan
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn