Phòng Khảo khí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục

Chào mừng đến với
Phòng Khảo khí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

PHÒNG KHẢO THÍ, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ THANH TRA GIÁO DỤC

(Quyết định 142/QĐ-TĐHTPHCM ngày 09 tháng 02 năm 2018 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục)     Xem chi tiết >>

III. NHÂN SỰ

Trưởng phòng: ThS. Lê Thị Phụng

Phó Trưởng phòng: ThS. Trần Thị Lệ Hoa

Phó Trưởng phòng:  Vũ Đình Khởi

Chuyên viên:

1. ThS. Nguyễn Thị Minh Thanh

2. CN. Nguyễn Thị Huy

3. CN. Trần Quang Vinh

4. CN. Vũ Thị Xoan

6. CN. Lê Thị Minh Trang

7. ThS. Lê Minh Lưu

8. CN. Phan Đình Vũ

9. ThS. Nguyễn Công Cường

IV. CÁC BỘ PHẬN TRỰC THUỘC

1. Bộ phận Đảm bảo chất lượng: Phòng B104, Trụ sở 236B Lê Văn Sỹ, P1, Q.Tân Bình, TP.HCM – SĐT: (028) 39911835

2. Bộ phận Khảo thí: Phòng A204, Trụ sở 236B Lê Văn Sỹ, P1, Q.Tân Bình, Tp.HCM – SĐT: (028) 39914232

3. Bộ phận Thanh tra giáo dục: Phòng B108, Trụ sở 236B Lê Văn Sỹ, P1, Q. Tân Bình, TP. HCM

Vv quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục .pdf    Xem chi tiết >>

PHÒNG KHẢO THÍ, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ THANH TRA GIÁO DỤC

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành Phố Hồ Chí Minh

1. Bộ phận Đảm bảo chất lượng: Phòng B104, Trụ sở 236B Lê Văn Sỹ, P1, Q.Tân Bình, TP.HCM – SĐT: (028) 39911835

2. Bộ phận Khảo thí: Phòng A204, Trụ sở 236B Lê Văn Sỹ, P1, Q.Tân Bình, Tp.HCM – SĐT: (028) 39914232

3. Bộ phận Thanh tra giáo dục: Phòng B108, Trụ sở 236B Lê Văn Sỹ, P1, Q. Tân Bình, TP. HCM

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY: https://tqai.hcmunre.edu.vn/