Khoa Khoa học đại cương

Khoa Khoa học Đại cương HCMUNRE

Khoa Khoa học Đại cương HCMUNRE

Sinh viên HCMUNRE đã đạt thành tích trong kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh toàn quốc lần thứ XXVIII năm 2022

Sinh viên HCMUNRE đã đạt thành tích trong kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh toàn quốc lần thứ XXVIII năm 2022

Sinh viên HCMUNRE đã đạt thành tích trong kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh toàn quốc năm 2023.

Sinh viên HCMUNRE đã đạt thành tích trong kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên và Học sinh toàn quốc năm 2023.

Chào mừng đến với
Khoa Khoa học đại cương

Giới thiệu
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
236B Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn
Chương trình Đào tạo
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
236B Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn
Các Bộ Môn
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
236B Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn

Khoa Khoa học đại cương

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP HỒ CHÍ MINH

Văn phòng          : 236B Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân Bình, TP. HCM

 Điện thoại           : 02839914212

 Website              : fsg.hcmunre.edu.vn

 Email                  : khoakhdc@hcmunre.edu.vn

 Trưởng khoa      : TS. Lý Cẩm Hùng

 Email                  : lchung@hcmunre.edu.vn

Bài viết liên quan
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn