Khoa Hệ thống Thông tin và Viễn thám

Chào mừng đến với
Khoa Hệ thống Thông tin và Viễn thám

Giới thiệu
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
236B Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn

Thông tin tuyển sinh

Khoa Công nghệ thông tin đào tạo 2 ngành: Kỹ sư Công nghệ thông tin và Kỹ sư Hệ thống thông tin

1. Kỹ sư Công nghệ thông tin có 2 chuyên ngành:

1.1. Tin học tài nguyên và Môi trường

1.2. Công nghệ phần mềm

2. Kỹ sư Hệ thống thông tin có 2 chuyên ngành:

2.1. Hệ thống thông tin Tài nguyên và Môi trường

2.2. Thương mại điện

Nghiên cứu
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
236B Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn

Thông tin tuyển sinh

Khoa Công nghệ thông tin đào tạo 2 ngành: Kỹ sư Công nghệ thông tin và Kỹ sư Hệ thống thông tin

1. Kỹ sư Công nghệ thông tin có 2 chuyên ngành:

1.1. Tin học tài nguyên và Môi trường

1.2. Công nghệ phần mềm

2. Kỹ sư Hệ thống thông tin có 2 chuyên ngành:

2.1. Hệ thống thông tin Tài nguyên và Môi trường

2.2. Thương mại điện

Chương trình Đào tạo
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
236B Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn

Thông tin tuyển sinh

Khoa Công nghệ thông tin đào tạo 2 ngành: Kỹ sư Công nghệ thông tin và Kỹ sư Hệ thống thông tin

1. Kỹ sư Công nghệ thông tin có 2 chuyên ngành:

1.1. Tin học tài nguyên và Môi trường

1.2. Công nghệ phần mềm

2. Kỹ sư Hệ thống thông tin có 2 chuyên ngành:

2.1. Hệ thống thông tin Tài nguyên và Môi trường

2.2. Thương mại điện

Khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà B, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh

             236B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

             Điện thoại: 0283-9914211; Fax: 0283-8449474

             E-mail: cntt@hcmunre.edu.vn

Bài viết liên quan
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn