Khoa Hệ thống Thông tin và Viễn thám

Chào mừng đến với
Khoa Hệ thống Thông tin và Viễn thám

Giới thiệu
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
236B Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa:

                                   TS. Dương Thị Thúy Nga

Phó trưởng khoa: 

                                   ThS. Từ Thanh Trí

          

TRỢ LÝ GIÁO VỤ KHOA

                                     CN. Nguyễn Phạm Thanh Vân

                                     CN. Lê Hoài Yên

ĐOÀN THỂ

                                    Chủ tịch tịch công đoàn: ThS. Từ Thanh Trí

                                    Bí thư liên chi đoàn: ThS. Đoàn Thị Tố Uyên

BỘ MÔN TIN HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. TS. Dương Thị Thúy Nga - Trưởng bộ môn

2. PGS.TS. Vũ Xuân Cường

3. ThS. Hà Thanh Vân

4. ThS. Phạm Thị Thanh Mai

5. TS. Hoàng Anh

6. ThS. Nguyễn Văn Kiên

7. HVCH. Phạm Minh Khan

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

1. ThS. Đặng Đức Trung - Phó trưởng Bộ môn (phụ trách)

2. ThS. Vũ Khánh Tường Vân

3. ThS. Từ Thanh Trí

4. TS. Phùng Minh Đức

5. ThS. Trần Thị Hồng Tường

6. ThS. Ngô Tân Khai

7. ThS. Cao Hữu Thanh Vũ

8. ThS. Trần Văn Định

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. ThS. Nguyễn Thị Tường Vi - Phó Trưởng Bộ môn

2. TS. Báo Văn Tuy

3. ThS. Cao Duy Trường

4. ThS. Nguyễn Thị Thảo Nguyên

5. ThS. Đoàn Thị Tố Uyên

6. ThS. NCS. Hoàng Thị Kiều Anh (NCS Belarus)

7. ThS. Trần Thị Mỹ Lệ

Nghiên cứu
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
236B Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa:

                                   TS. Dương Thị Thúy Nga

Phó trưởng khoa: 

                                   ThS. Từ Thanh Trí

          

TRỢ LÝ GIÁO VỤ KHOA

                                     CN. Nguyễn Phạm Thanh Vân

                                     CN. Lê Hoài Yên

ĐOÀN THỂ

                                    Chủ tịch tịch công đoàn: ThS. Từ Thanh Trí

                                    Bí thư liên chi đoàn: ThS. Đoàn Thị Tố Uyên

BỘ MÔN TIN HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. TS. Dương Thị Thúy Nga - Trưởng bộ môn

2. PGS.TS. Vũ Xuân Cường

3. ThS. Hà Thanh Vân

4. ThS. Phạm Thị Thanh Mai

5. TS. Hoàng Anh

6. ThS. Nguyễn Văn Kiên

7. HVCH. Phạm Minh Khan

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

1. ThS. Đặng Đức Trung - Phó trưởng Bộ môn (phụ trách)

2. ThS. Vũ Khánh Tường Vân

3. ThS. Từ Thanh Trí

4. TS. Phùng Minh Đức

5. ThS. Trần Thị Hồng Tường

6. ThS. Ngô Tân Khai

7. ThS. Cao Hữu Thanh Vũ

8. ThS. Trần Văn Định

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. ThS. Nguyễn Thị Tường Vi - Phó Trưởng Bộ môn

2. TS. Báo Văn Tuy

3. ThS. Cao Duy Trường

4. ThS. Nguyễn Thị Thảo Nguyên

5. ThS. Đoàn Thị Tố Uyên

6. ThS. NCS. Hoàng Thị Kiều Anh (NCS Belarus)

7. ThS. Trần Thị Mỹ Lệ

Chương trình Đào tạo
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
236B Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng khoa:

                                   TS. Dương Thị Thúy Nga

Phó trưởng khoa: 

                                   ThS. Từ Thanh Trí

          

TRỢ LÝ GIÁO VỤ KHOA

                                     CN. Nguyễn Phạm Thanh Vân

                                     CN. Lê Hoài Yên

ĐOÀN THỂ

                                    Chủ tịch tịch công đoàn: ThS. Từ Thanh Trí

                                    Bí thư liên chi đoàn: ThS. Đoàn Thị Tố Uyên

BỘ MÔN TIN HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. TS. Dương Thị Thúy Nga - Trưởng bộ môn

2. PGS.TS. Vũ Xuân Cường

3. ThS. Hà Thanh Vân

4. ThS. Phạm Thị Thanh Mai

5. TS. Hoàng Anh

6. ThS. Nguyễn Văn Kiên

7. HVCH. Phạm Minh Khan

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

1. ThS. Đặng Đức Trung - Phó trưởng Bộ môn (phụ trách)

2. ThS. Vũ Khánh Tường Vân

3. ThS. Từ Thanh Trí

4. TS. Phùng Minh Đức

5. ThS. Trần Thị Hồng Tường

6. ThS. Ngô Tân Khai

7. ThS. Cao Hữu Thanh Vũ

8. ThS. Trần Văn Định

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. ThS. Nguyễn Thị Tường Vi - Phó Trưởng Bộ môn

2. TS. Báo Văn Tuy

3. ThS. Cao Duy Trường

4. ThS. Nguyễn Thị Thảo Nguyên

5. ThS. Đoàn Thị Tố Uyên

6. ThS. NCS. Hoàng Thị Kiều Anh (NCS Belarus)

7. ThS. Trần Thị Mỹ Lệ

Khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà B, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh

             236B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

             Điện thoại: 0283-9914211; Fax: 0283-8449474

             E-mail: cntt@hcmunre.edu.vn

Bài viết liên quan
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn