Khoa Hệ thống Thông tin và Viễn thám

Chào mừng đến với
Khoa Hệ thống Thông tin và Viễn thám

Giới thiệu
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
236B Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN NĂM 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1031/QĐ-TĐHTPHCM ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh)

Nghiên cứu
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
236B Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN NĂM 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1031/QĐ-TĐHTPHCM ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh)

Chương trình Đào tạo
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
236B Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN NĂM 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1031/QĐ-TĐHTPHCM ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh)

Khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà B, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh

             236B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

             Điện thoại: 0283-9914211; Fax: 0283-8449474

             E-mail: cntt@hcmunre.edu.vn

Bài viết liên quan
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn