Khoa Hệ thống Thông tin và Viễn thám

Chào mừng đến với
Khoa Hệ thống Thông tin và Viễn thám

Giới thiệu
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
236B Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin 2020

Chương trình đào tạo ngành Công Nghệ Thông Tin - Chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm. Xem tại đây

Chương trình đào tạo ngành Công Nghệ Thông Tin - Chuyên ngành Tin học Tài nguyên và Môi trường. Xem tại đây

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin - Chuyên ngành Hệ thống thông tin Tài nguyên và Môi trường. Xem tại đây

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin - Chuyên ngành Thương mại điện tử. Xem tại đây

Nghiên cứu
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
236B Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin 2020

Chương trình đào tạo ngành Công Nghệ Thông Tin - Chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm. Xem tại đây

Chương trình đào tạo ngành Công Nghệ Thông Tin - Chuyên ngành Tin học Tài nguyên và Môi trường. Xem tại đây

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin - Chuyên ngành Hệ thống thông tin Tài nguyên và Môi trường. Xem tại đây

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin - Chuyên ngành Thương mại điện tử. Xem tại đây

Chương trình Đào tạo
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
236B Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin 2020

Chương trình đào tạo ngành Công Nghệ Thông Tin - Chuyên ngành Công Nghệ Phần Mềm. Xem tại đây

Chương trình đào tạo ngành Công Nghệ Thông Tin - Chuyên ngành Tin học Tài nguyên và Môi trường. Xem tại đây

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin - Chuyên ngành Hệ thống thông tin Tài nguyên và Môi trường. Xem tại đây

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin - Chuyên ngành Thương mại điện tử. Xem tại đây

Khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà B, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh

             236B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

             Điện thoại: 0283-9914211; Fax: 0283-8449474

             E-mail: cntt@hcmunre.edu.vn

Bài viết liên quan
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn