Khoa Hệ thống Thông tin và Viễn thám

Chào mừng đến với
Khoa Hệ thống Thông tin và Viễn thám

Giới thiệu
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
236B Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2017

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mô tả chương trình đào tạo

1.1.1. Giới thiệu về chương trình đào tạo

Hiện nay, ngành công nghệ thông tin là một trong những ngành học được chú trọng trong hệ thống đào tạo của trường Đại học Tài nguyên môi trường cũng như các trường Đại học khác có đào tạo ngành học này. Nó được xem là ngành đào tạo mũi nhọn hướng đến sự phát triển của công nghệ và khoa học kỹ thuật trong thời đại số hóa ngày nay.

Công nghệ thông tin là một ngành học được đào tạo để sử dụng máy tính và các phần mềm máy tính để phân phối và xử lý các dữ liệu thông tin, đồng thời dùng để trao đổi, lưu trữ và chuyển đổi các dữ liệu thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau.

1.1.2. Thông tin chung về chương trình đào tạo

1. Tên chương trình:

- Tiếng Việt

- Tiếng Anh

 

Công nghệ thông tin

 Information Technology

 

2. Trình độ đào tạo

Đại học chính quy

3. Ngành đào tạo

Công nghệ thông tin

4.Mã số

7480201

5. Thời gian đào tạo

4 năm

6.Trường cấp bằng

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

7.Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:

- Tiếng Việt

- Tiếng Anh

 

Cử nhân Công nghệ thông tin

Bachelor of Information Technology

8. Khoa quản lý

Hệ thống thông tin và Viễn thám

9. Điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
236B Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2017

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mô tả chương trình đào tạo

1.1.1. Giới thiệu về chương trình đào tạo

Hiện nay, ngành công nghệ thông tin là một trong những ngành học được chú trọng trong hệ thống đào tạo của trường Đại học Tài nguyên môi trường cũng như các trường Đại học khác có đào tạo ngành học này. Nó được xem là ngành đào tạo mũi nhọn hướng đến sự phát triển của công nghệ và khoa học kỹ thuật trong thời đại số hóa ngày nay.

Công nghệ thông tin là một ngành học được đào tạo để sử dụng máy tính và các phần mềm máy tính để phân phối và xử lý các dữ liệu thông tin, đồng thời dùng để trao đổi, lưu trữ và chuyển đổi các dữ liệu thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau.

1.1.2. Thông tin chung về chương trình đào tạo

1. Tên chương trình:

- Tiếng Việt

- Tiếng Anh

 

Công nghệ thông tin

 Information Technology

 

2. Trình độ đào tạo

Đại học chính quy

3. Ngành đào tạo

Công nghệ thông tin

4.Mã số

7480201

5. Thời gian đào tạo

4 năm

6.Trường cấp bằng

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

7.Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:

- Tiếng Việt

- Tiếng Anh

 

Cử nhân Công nghệ thông tin

Bachelor of Information Technology

8. Khoa quản lý

Hệ thống thông tin và Viễn thám

9. Điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

Chương trình Đào tạo
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
236B Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn

BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2017

1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mô tả chương trình đào tạo

1.1.1. Giới thiệu về chương trình đào tạo

Hiện nay, ngành công nghệ thông tin là một trong những ngành học được chú trọng trong hệ thống đào tạo của trường Đại học Tài nguyên môi trường cũng như các trường Đại học khác có đào tạo ngành học này. Nó được xem là ngành đào tạo mũi nhọn hướng đến sự phát triển của công nghệ và khoa học kỹ thuật trong thời đại số hóa ngày nay.

Công nghệ thông tin là một ngành học được đào tạo để sử dụng máy tính và các phần mềm máy tính để phân phối và xử lý các dữ liệu thông tin, đồng thời dùng để trao đổi, lưu trữ và chuyển đổi các dữ liệu thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau.

1.1.2. Thông tin chung về chương trình đào tạo

1. Tên chương trình:

- Tiếng Việt

- Tiếng Anh

 

Công nghệ thông tin

 Information Technology

 

2. Trình độ đào tạo

Đại học chính quy

3. Ngành đào tạo

Công nghệ thông tin

4.Mã số

7480201

5. Thời gian đào tạo

4 năm

6.Trường cấp bằng

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

7.Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp:

- Tiếng Việt

- Tiếng Anh

 

Cử nhân Công nghệ thông tin

Bachelor of Information Technology

8. Khoa quản lý

Hệ thống thông tin và Viễn thám

9. Điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh.

Khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám

Địa chỉ: Tầng 2, Nhà B, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh

             236B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

             Điện thoại: 0283-9914211; Fax: 0283-8449474

             E-mail: cntt@hcmunre.edu.vn

Bài viết liên quan
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn