TS. PHÙNG MINH ĐỨC

TS. PHÙNG MINH ĐỨC
Ngày đăng: 26/06/2023 14:34:00:PM | 15
 Mục lục bài viết

  Chức vụ: Giảng viên

  Email: pmduc@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Toán học

  Nơi đào tạo: Đại học sư phạm Hà Nội

  Học phần giảng dạy: Toán rời rạc, Lý thuyết đồ thị, Tối ưu hóa

  Sách, giáo trình, công trình: Tham gia 01 đề tài cấp Nhà nước. Có 03 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế trong danh mục ISI