TS. HOÀNG ANH

TS. HOÀNG ANH
Ngày đăng: 26/06/2023 14:29:00:PM | 16
 Mục lục bài viết

  Chức vụ: Giảng viên

  Email: hoanganh@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Khoa học tri thức

  Nơi đào tạo: Viện Khoa học công nghệ cao Nhật Bản (JAIST)

  Học phần giảng dạy: Xử lý tín hiệu (DSP), Phân tích dữ liệu

  Sách, giáo trình, công trình: Đã công bố 04 bài trên các tạp chí quốc tế (Scopus, ISI)