ThS. PHẠM THỊ THANH MAI

ThS. PHẠM THỊ THANH MAI
Ngày đăng: 26/06/2023 14:35:00:PM | 15
 Mục lục bài viết

  Chức vụ: Giảng viên

  Email: pttmai@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

  Nơi đào tạo: Đại học KHTN-Đại học Quốc gia Hà Nội

  Học phần giảng dạy: Lập trình căn bản, Hệ thống thông tin.

  Sách, giáo trình, công trình:Tham gia 3 đề tài NCKH, 2 đề tài cấp cơ sở 1 đề tài cấp bộ