ThS. NGUYỄN BÁ DŨNG

ThS. NGUYỄN BÁ DŨNG
Ngày đăng: 26/06/2023 14:40:00:PM | 13
 Mục lục bài viết

    Chức vụ:  Giảng viên

    Email: nbdung@hcmunre.edu.vn

    Chuyên ngành: Công nghệ phần mềm

    Nơi đào tạo: Đại học Công nghệ TPHCM

    Học phần giảng dạy: Phân tích Thiết kế Hệ thống Thông tin, Kiến trúc máy tính, Hệ Điều Hành, Phân tích Thiết kế hướng đối tượng, Mạng máy tính, Tin học Đại cương (Nhập môn CNTT)