ThS. NCS. HOÀNG THỊ KIỀU ANH

ThS. NCS. HOÀNG THỊ KIỀU ANH
Ngày đăng: 26/06/2023 14:33:00:PM | 16
 Mục lục bài viết

  Chức vụ: Giảng viên

  Email: htkanh@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Khoa học máy tính

  Nơi đào tạo: Belarusian State University

  Học phần giảng dạy:

  Sách, giáo trình, công trình: Đã công bố 04 bài báo khoa học, trong đó có 03 bài trên Tạp chí khoa học quốc tế (Scopus, ISI).