Thông báo mở lớp học lại

Thông báo mở lớp học lại
Ngày đăng: 24/11/2021 00:00:00:AM | 20
 Mục lục bài viết

    Khoa Hệ thống thông tin và viễn thám thông báo mở các lớp học lại sau:

    1. Tin học đại cương (3 tín chỉ): dành cho sinh viên tất cả các khoa có nhu cầu học lại.

    2. Mạch số (2 tín chỉ): dành cho sinh viên khoa HTTT&VT

    Sinh viên đăng ký học lại có thể liên hệ qua email: nptvan@hcmunre.edu.vn (Cô Vân giáo vụ khoa); ddtrung@hcmunre.edu.vn (Thầy Trung - phụ trách bộ môn Công nghệ phần mềm).

    Hạn cuối đăng ký: ngày 28/11/2021