CN. NGUYỄN PHẠM THANH VÂN

CN. NGUYỄN PHẠM THANH VÂN
Ngày đăng: 26/06/2023 14:41:00:PM | 17
 Mục lục bài viết

    Chức vụ: Giáo vụ khoa, Phó chủ tịch Công Đoàn 

    Email: nptvan@hcmunre.edu.vn

    Chuyên ngành: Kế toán

    Nơi đào tạo: Đại học Nguyễn Tất Thành