CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC
Ngày đăng: 19/12/2022 00:00:00:AM | 8
 Mục lục bài viết

  Tên ngành tiếng Việt:     Kỹ thuật Tài nguyên nước

  Tên ngành tiếng Anh:     Water Resources Engineering

   Mã ngành:                     7580212

  Trình độ đào tạo:            Đại học                    

  Loại hình đào tạo:          Chính quy

  Thời gian đào tạo:          4,5 năm                            

  Tên văn bằng tốt nghiệp tiếng Việt:     Kỹ sư  ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước

  Tên văn bằng tốt nghiệp tiếng Anh:     Engineer of Water Resources Engineering

  1. Mục tiêu đào tạo (POs)

  1.1. Mục tiêu chung:

  Đào tạo nguồn nhân lực lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên nước chất lượng cao phục vụ cho ngành TN&MT và xã hội: Có phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng, hiểu biết pháp luật; Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; Có kiến thức nền tảng về nhóm ngành, kiến thức ngành vững chắc; Có kiến thức lý thuyết và thực tế chuyên sâu về chuyên ngành kỹ thuật tài nguyên nước như: nghiên cứu các quy luật về nước, cung cấp các giải pháp kỹ thuật bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý nguồn nước, phân phối tài nguyên nước, thiết kế thi công mạng lưới cấp thoát nước, công trình thủy; Có đạo đức nghề nghiệp và khả năng thích nghi với môi trường làm việc, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

  1.2. Mục tiêu cụ thể:

  Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật tài nguyên nước trình độ đại học nhằm trang bị cho sinh viên:

  PO 1: Hệ thống kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật đại cương phù hợp với ngành kỹ thuật tài nguyên nước.

  PO 2: Hệ thống các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên phù hợp với ngành kỹ thuật tài nguyên nước.

  PO 3: Kiến thức nền tảng về cơ sở nhóm ngành và cơ sở ngành vững chắc phục vụ tính toán các đặc trưng nguồn nước, đánh giá trữ lượng - chất lượng nước, tính toán nhu cầu sử dụng nước của các ngành kinh tế - xã hội; Cung cấp giải pháp sử dụng tổng hợp tài nguyên nước nhằm phát huy những lợi ích và giảm thiểu các tác hại của nước đối với con người theo hướng phát triển bền vững; bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu;

  PO 4: Kiến thức lý thuyết và thực tế chuyên sâu về ngành kỹ thuật tài nguyên nước bao gồm giờ giảng trên lớp và đồ án các môn học, học tập thực tế phục vụ nghiên cứu các quy luật về nước, các giải pháp kỹ thuật bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý nguồn nước, phân phối tài nguyên nước, thiết kế thi công mạng lưới cấp thoát nước, công trình thủy, công trình xử lý và bảo vệ môi trường.

  PO 5: Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint; phần mềm chuyên ngành trong tính toán và dự báo thủy văn, thủy lực, tài nguyên nước; phần mềm tính toán thiết kế công trình thủy, cấp thoát nước.

  PO 6: Kỹ năng sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp, học tập, nghiên cứu và làm việc.

  PO 7: Kỹ năng học và tự học, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả, kỹ năng viết báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học.

  PO 8: Phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, hiểu được ý nghĩa và vai trò của ngành nghề trong xã hội, có tinh thần tự chịu trách nhiệm cá nhân, chịu trách nhiệm trước nhóm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, có khả năng học tập nâng cao trình độ ở các mức cao hơn, có khả năng đảm nhiệm công tác chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực của ngành tài nguyên nước.

  2. Chuẩn đầu ra (ELOs)

  Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật tài nguyên nước trình độ đại học, sinh viên đạt được:

  2.1. Kiến thức

  ELO 1: Vận dụng các kiến thức về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào thực tế đời sống và công việc chuyên môn.

  ELO 2: Sử dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên (toán, lý, hóa) để hiểu, tính toán và tiếp thu được các kiến thức chuyên ngành kỹ thuật tài nguyên nước trong học tập và thực tiễn.

  ELO 3: Vận dụng được các kiến thức nhóm ngành, cơ sở ngành về môi trường, khí tượng, thủy văn, địa chất, thủy lực,... để hiểu, lý giải được các hiện tượng tự nhiên, khoa học trái đất liên quan đến ngành tài nguyên nước. Ứng dụng kiến thức về lập bản đồ và GIS, các phương pháp nghiên cứu khoa học, luật và chính sách TNMT,... trong công tác bảo vệ và quản lý tài nguyên nước.

  ELO 4: Vận dụng được các kiến thức nhóm ngành, cơ sở ngành về lĩnh vực xây dựng công trình, tính toán được các trường hợp cơ bản phục vụ tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và ứng dụng thực tiễn.

  ELO 5: Thực hiện được công việc thiết kế thi công mạng lưới cấp thoát nước, công trình thủy, công trình xử lý và bảo vệ môi trường.

  ELO 6: Xác định được các quy luật về nước, đặc trưng nguồn nước, dự báo tài nguyên nước, các giải pháp kỹ thuật khai thác nguồn nước, điều tiết dòng chảy, nhu cầu sử dụng nước của các ngành kinh tế - xã hội,... phục vụ công tác quy hoạch và quản lý tài nguyên nước.

  ELO 7: Đánh giá trữ lượng - chất lượng nước, các giải pháp sử dụng tổng hợp tài nguyên nước, phân phối tài nguyên nước, nhằm phát huy những lợi ích và giảm thiểu các tác hại của nước đối với con người theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

  2.2. Kỹ năng

  ELO 8:  Sử dụng tiếng Anh ở mức đọc hiểu, viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn. Đạt một trong các chuẩn kỹ năng tiếng Anh với  mức điểm tối thiểu để xét tốt nghiệp:

  + Chứng nhận TOEIC nội bộ (do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM cấp) 450; 

  + Chứng chỉ quốc tế còn thời hạn: TOEIC 450, TOEFL PBT 450, TOEFL CBT 133, TOEFL iBT 45, IELTS 4.5;

  + Chứng chỉ B1 (tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  ELO 9: Đạt một trong các chuẩn kỹ năng Tin học để xét tốt nghiệp: Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản hoặc nâng cao (do các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT - BGDĐT - BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016); hoặc chứng chỉ Tin học văn phòng quốc tế MOS (Word, Excel, Powerpoint) với điểm đạt từ 700 trở lên. 

  ELO 10: Sử dụng được phần mềm chuyên ngành trong tính toán và dự báo thủy văn,  tài nguyên nước; phần mềm tính toán thiết kế công trình thủy, cấp thoát nước (thể hiện trong thực hiện đồ án tốt nghiệp).

  ELO 11: Thực hiện được các công việc về điều tra, khảo sát, đo đạc địa hình, thủy văn, tài nguyên nước.

  ELO 12: Vận dụng tốt các kỹ năng: truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin chuyên ngành; ứng dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để cải tiến các hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn về kỹ thuật tài nguyên nước.

  2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

  ELO 13: Thực hiện hiệu quả phương pháp làm việc độc lập, tự giải quyết các vấn đề phát sinh trong công việc và sẵn sàng phối hợp với đồng nghiệp để đạt đến hiệu quả công việc cao nhất. 

  ELO 14: Chấp hành các kỷ luật lao động, chính sách, pháp luật và đạo đức trong hoạt động nghề nghiệp.

  ELO 15: Triển khai hiệu quả việc lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực trong lĩnh vực chuyên môn về kỹ thuật tài nguyên nước.

  3. Vị trí làm sau khi tốt nghiệp

  Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật tài nguyên nước trình độ đại học trang bị cho sinh viên tốt nghiệp năng lực để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, sau khi ra trường sinh viên có thể làm việc tại:

  • Làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước từ trung ương đến địa phương: Bộ, Sở, Chi cục, Phòng, ban ngành Tài nguyên & môi trường, ngành Nông nghiệp & Phát triển nông thôn;
  • Làm việc tại các doanh nghiệp, công ty tư vấn, ban quản lý dự án, liên đoàn quy hoạch và điều tra,… hoạt động về lĩnh vực thủy lợi – nước và môi trường;
  • Có thể khởi nghiệp và hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước, cơ sở hạ tầng cấp - thoát nước, môi trường.

  4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

  Sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ trình độ năng lực chuyên môn và ngoại ngữ để tham gia các khóa đào tạo sau đại học tại các chương trình đào tạo trong nước và nước ngoài thuộc lĩnh vực thủy lợi, nước và môi trường.