Search

Ngành Địa chất học 

01/03/2015

NGÀNH ĐỊA CHẤT HỌC  

Ngành Địa chất học (bậc Đại học) và ngành Công nghệ kỹ thuật địa chất (bậc Cao đẳng)  thuộc khoa Địa chất và Khoáng sản.

Chuyên ngành đào tạo:

Chuyên ngành Địa môi trường

Chuyên ngành Địa kỹ thuật

Loại hình đào tạo: Chính quy hệ tín chỉ

Bậc đào tạo: Đại học (Địa chất học), Cao đẳng (Công nghệ kỹ thuật địa chất)

Văn bằng: Kỹ sư

Môn xét tuyển:

Toán- Vật lý – Hóa học

Toán – Vật lý- Tiếng Anh

Toán- Sinh học – Hóa học

Điểm trúng tuyển NV1:

            Năm 2013:   

            Năm 2014:  

Tổng quan chương trình:

Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hiện đại về lý luận, kỹ năng và phương pháp nghiên cứu thuộc ngành Địa chất nói chung và chuyên ngành Địa môi trường nói riêng nhằm mục tiêu đào tạo kỹ sư Địa chất có khả năng giảng dạy ở các nhà trường, có khả năng nghiên cứu, làm việc ở các trung tâm và viện nghiên cứu, các đơn vị tìm kiếm và thăm dò địa chất, cũng như các cơ quan quản lý, sản xuất kinh doanh thuộc trung ương hoặc địa phương.

Sinh viên được cung cấp và trang bị kiến thức, kỹ năng như:

            - Triển khai được các nhiệm vụ thực địa (khảo sát, lấy mẫu, …v.v) và thực hiện thí nghiệm trong phòng/ngoài trời phục vụ khảo sát , đánh giá tài nguyên thiên nhiên 

            - Làm việc độc lập và khả năng tổ chức làm việc theo nhóm

            - Nghiên cứu, quản lý và giải quyết những vấn đề ô nhiễm và bảo vệ môi trường liên quan đến công tác khai thác tài nguyên thiên nhiên

            - Quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản theo tiêu chí phát triển bền vững.

            - Sử dụng thành thạo công nghệ GIS (các chương trình chuyên dùng ENVI, MapInfo, ArcGis…) phục vụ cho công tác điều tra, khảo sát, quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên

Triển vọng nghề nghiệp:

Sinh viên ngành Địa chất học sau khi tốt nghiệp có thể tham gia làm việc ở các lĩnh vực hoặc các đơn vị sau:

  • Các liên đoàn Địa chất Thủy văn- Địa chất Công trình;
  • Các viện: Khoa học Địa chất và Khoáng sản; Dầu khí…;
  • Các công ty: Xây dựng nền móng và dân dụng; Cầu đường; Khoáng sản; Khai thác nước ngầm; Thăm dò dầu khí…;
  • Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực địa chất và môi trường 
  • Các Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉm/TP và các phòng TNMT các quận/ huyện; 
  • Các Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Khoa học công nghệ…

Tham khảo thêm thông tin tại địa chỉ  geo.hcmunre.edu.vn

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan