Search

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

01/03/2015

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (52510406)


Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường thuộc khoa Môi trường.

Chuyên ngành đào tạo:

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường (Environmental Technology Engineering)

Quản lý Môi trường (Environmental Management)

Loại hình đào tạo: Chính quy hệ tín chỉ

Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng

Văn bằng: Kỹ sư

Môn xét tuyển:

Toán- Vật lý – Hóa học

Toán – Vật lý- Tiếng Anh

Toán- Sinh học – Hóa học

Điểm trúng tuyển NV1:

            Năm 2013:  A, A1: 17.5; B: 19.5

            Năm 2014:   A, A1: 15.5; B: 16.0

Tổng quan chương trình:

Đào tạo kỹ sư ngành công nghệ kỹ thuật môi trường có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có khả năng khảo sát đánh giá hiện trạng, thiết kế, tư vấn kỹ thuật và công nghệ, thi công, giám sát xây dựng, và vận hành các hệ thống xử lý chất thải và các công trình bảo vệ  môi trường trên nhiều lĩnh vực, đối tượng; có khả năng tác nghiệp trong công tác quản lý môi trường, sản xuất sạch hơn, công nghiệp sinh thái, v.v  đáp ứng được với sự phát triển của ngành môi trường và nhu cầu của xã hội.

Triển vọng nghề nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, sinh viên có thể đảm trách công tác bảo vệ môi trường tại các nhà máy, xí nghiệp, trang trại… làm việc tại các Viện, trường, các trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ môi trường, các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường hoặc giảng dạy ngành khoa học môi trường tại các cơ sở đào tạo.

Tham khảo thêm thông tin tại địa chỉ  envi.hcmunre.edu.vn

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan