Search

TỔNG QUAN

12/12/2014

Trường Đại Học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học công lập lớn nhất phía nam trực thuộc Bộ Tài nguyên & Môi trường. Trải qua hơn 35 năm hình thành và phát triển, trường đã từng bước khẳng định là một trong những trường đại học đầu ngành của cả nước đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ, quản lý tài nguyên, đảm bảo môi trường sạch cho phát triển bền vững, cùng thề giới ứng phó với các vấn đề biển đổi khí hậu trên toàn cầu

Nhà trường hiện có 12 khoa, bộ môn chuyên ngành, với các chương trình đào tạo đa dạng. Các bậc đào tạo đều bảo đảm tính liên thông (từ trung cấp chuyên nghiệp - cao đẳng lên đại học và từ trung cấp chuyên nghiệp lên thẳng đại học). Loại hình đào tạo có đủ các hình thức: chính qui tập trung, vừa làm vừa học, đại học văn bằng 2 và liên thông. Dự kiến từ năm học 2015-2016 nhà trường sẽ bắt đầu đào tạo sau đại học các  ngành công nghệ môi trường, ngành quản lý đất đai, ngành kinh tế, …

 

QUY MÔ ĐÀO TẠO

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh có 12 Khoa/bộ môn trực thuộc, đạo tạo các hệ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Liên thông, Vừa làm- Vừa học, Văn bằng 2 , Kỹ sư/ Cử nhân tài năng và một số chương trình đào tạo hợp tác quốc tế.

Tính đến cuối năm 2017, tổng số sinh viên nhà trường là gần 10.000 sinh viên, trong đó trong đó có hơn 7000 sinh viên chính quy với 15 ngành đào tạo bậc đại học, còn lại là sinh viên văn bằng 2, liên thông chính quy và hệ vừa học vừa làm. Kết quả đào tạo mỗi năm một tiến bộ hơn, tỷ lệ khá - giỏi tăng dần trong các năm học, chất lượng tuyển sinh và đào tạo mỗi năm một tốt hơn. Kết quả đào tạo mỗi năm một tiến bộ hơn, tỷ lệ học sinh, sinh viên khá - giỏi tăng dần trong các năm học, chất lượng tuyển sinh và đào tạo mỗi năm một tốt hơn

 

Các ngành đào tạo:

Đại học có 15 ngành

Click vào đây để xem các ngành đào tạo và thông tin tuyển sinh năm 2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí với Chương trình đào tạo theo quy chế Tín chỉ, được thiết kế một cách hệ thống có mục tiêu rõ ràng, có sự liên thông giữa các trình độ, phù hợp với sứ mạng và định hướng phát triển chung của Nhà trường.

 Chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của từng trình độ, đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động trong nước và quốc tế, phát huy được tính chủ động và sáng tạo của sinh viên.

Phương pháp đào tạo của trường ngày càng được đổi mới và hoàn thiện theo định hướng thực hành, để xây dựng và củng cố kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên

Thời gian đào tạo 4 năm đối với bậc đại học, 3 năm đối với bậc cao đẳng

 

Loại hình đào tạo:

Sau đại học

Đại học

Cao đẳng

Liên thông

Vừa làm – vừa học

Văn bằng 2

Hợp tác quốc tế

Thời gian đào tạo:

Cao đẳng liên thông 1,5 năm

Đại học liên thông 1,5 năm

Cao đẳng 3 năm

Đại học 4 năm

...

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT và công văn số 9535/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học, học viên, trường cao đẳng phải thực hiện ba công khai”, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM công bố nội dung “Đảm bảo chất lượng”  để thực hiện chủ trương này.

 
  • Ba công khai:

  Chuẩn đầu ra 

 Minh chứng

 Đề án tuyển sinh 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Năm học 2016-2017

Năm học 2015-2016

Năm học  2014-2015 

Năm học  2013-2014

Năm học 2012-2013

 

 

 

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan

Đào Tạo

Tin tức - Sự kiện