Search

Hội thảo khoa học với chủ đề “School of Veterinary and life science”

22/03/2018

          Ngày 21/03 đã diễn ra buổi Hội thảo khoa học với chủ đề “School of Veterinary and life science” giữa phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh và Trường  Đại học MURDOCH, AUSTRALIA.

          Tại buổi hội thảo đại diện của 2 Trường cũng đã có buổi thảo luận về Biên bản ghi nhớ (MOU) giữa hai tổ chức, qua đó xác định phương hướng hợp tác với nhau trong năm 2018.

          Tham dự Hội thảo cũng như thảo luận về Biên bản ghi nhớ (MOU) về phía trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh với sự hiện diện của PGS.TS. Trần Viết Hoàng - Phó Hiệu trưởng nhà trường, PSG.TS. Hồ Thị Thanh Vân - Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và hợp tác Quốc tế cùng sự hiện diện của lãnh đạo các dơn vị trực thuộc trường.

        Về phía trường Đại học Murdoch, Perth, Tây Úc với sự hiện diện của Giáo sư Richard Harper, Hiệu trưởng Trường nhà Trường. GS. Bernard Dell – Giám đốc Nghiên cứu, Phó phòng Văn phòng đại sứ.

Tại buổi Hội thảo 2 giáo sư đã trình bày nội dung:

Giáo sư Bernie Dell: Chủ đề: Khoa học Môi trường và Bảo tồn tại Đại học Murdoch

Giáo sư Richard Harper: Chủ đề: Duy trì nguồn cung cấp nước trong điều kiện khí hậu thay đổi.

Chụp hình lưu niệm

Tham khảo nội dung biên bản ghi nhớ MOU:

        Biên bản ghi nhớ là nền tảng xây dựng khuôn khổ chung cho sự hợp tác giữa các bên và được coi là tiền đề cho các chương trình thảo luận cụ thể hơn về các lĩnh vực hợp tác giữa hai trường. Biên bản ghi nhớ tập trung vào việc tạo cơ hội cho hợp tác khoa học giữa các nhà quản lý khoa học, cụ thể:

         - Khuyến khích hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực cùng quan tâm;

        - Triển khai và thúc đẩy trao đổi cán bộ nghiên cứu, cho phép các nhà nghiên cứu của mỗi bên có thể tham gia nghiên cứu hoặc tham dự các cuộc họp nghiên cứu tại bên đối tác, nhằm thúc đẩy sự phát triển của dự án nghiên cứu hợp tác;

       - Thúc đẩy các chuyến thăm của cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý từ mỗi bên, qua đó phát triển các cơ chế hợp tác và mở rộng lĩnh vực hợp tác trong giảng dạy và nghiên cứu;

         - Khuyến khích trao đổi thông tin;

Trung tâm Thông tin - Thư viện

 

 

 

Danh sách bài viết liên quan