Search

Hội nghị Sơ kết 02 năm (2017-2018) về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

16/04/2018

         Ngày 16/4/2018, Đảng bộ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm (2017-2018) thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Biểu dương tập thể, cá nhân thực hiên tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

         Chủ trì Hội nghị: GS.TS. Phan Đình Tuấn – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường

         Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bí thư Đảng bộ Nhà trường Báo cáo kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị của Đảng bộ Nhà trường. Theo đó:

         100% Chi bộ trực thuộc đã tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện. Có 91% đảng viên  tham gia viết bài thu hoạch và 93% người đứng đầu các đơn vị trực thuộc thực hiện đăng ký kế hoạch hành động

Đồng chí Trần Văn Sơn - Trưởng phòng Tổ Chức Cán Bộ phát biểu tại Hội Nghị

         Hoạt động tuyên truyền được tiến hành thường xuyên, bằng nhiều hình thức. Qua đó, góp phần tích cực củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

         Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của án bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên, qua đó góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

         Hội nghị cũng đã thảo luận làm rõ hơn nhưng vấn đề cần quan tâm để việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Nhà trường đi vào thực chất, gắn với công việc và tạo hiệu quả cao.

         Tại Hội nghị, Đảng bộ Nhà trường cũng đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiên tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 2 năm 2017-2018, gồm 02  tập thể Chi bộ Quản lý đào tạo, Chi bộ Hành chính- Tổng hợp và 04 cá nhân.

Trung tâm Thông tin - Thư viện

 

 

 

Danh sách bài viết liên quan