Search

Điểm chuẩn đợt 1 xét tuyển Đại học chính quy năm 2017

31/07/2017

HỘI ĐỒNG TUYỂN SIINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO

 

            ĐIỂM CHUẨN ĐỢT 1 XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 NHƯ SAU:

Click vào đây để tải về toàn văn Quyết đinh 621/QĐ-TĐHTPHCM ngày 31/7/2017 về việc Điểm chuẩn đợt 1 xét tuyển Đại học chính quy năm 2017

 

 

 

Danh sách bài viết liên quan