Search

Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo

26/10/2017

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo (52850197) thuộc Bộ môn Quản lý tài nguyên biển hải đảo.

Chuyên ngành đào tạo: Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo

Loại hình đào tạo: Chính quy hệ tín chỉ

Bậc đào tạo: Đại học

Văn bằng: Kỹ sư

Môn xét tuyển:

Toán - Vật lý – Hóa học (A00)

Toán – Vật lý - Tiếng Anh (A01)

Toán- KHTN – Địa (A14)

Toán – Hóa – Sinh (B00)

Điểm trúng tuyển NV1:

       Năm 2017:  15.5

       Năm 2016:  15

Tổng quan chương trình:

      Chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường Biển và Hải đảo được xây dựng với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, kiến thức, năng lực và kỹ năng phù hợp với chính sách giáo dục chung của nhà nước trong tiến trình công nghiẹp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

      Kỹ sư sau khi ra trường có khả ănng ứng dụng các công nghệ hiện đại phục vụ cho công tác phân tích, đánh giá về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

      Có khả năng điều tra, khảo sát, lấy mẫu, phân tích phục vụ công tác phân tích, kiểm soát môi trường biển và hải đảo.

       Có khả năng thống kê, phân tích, xử lý số liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường vừng biển và hải đảo; lập quy hoạch khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên biển và hải đảo.

        Có khả năng ứng dụng các mô hình dự báo chất lượng môi trường vùng biển và hải đảo.

Triển vọng nghề nghiệp:

        Kỹ sư Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo sau khi ra trường có cơ hội làm việc tại:

      Các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường biển và hải đảo: sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh và thành phố; các sở Tài nguyên và Môi trường của các tỉnh, thành, chi cục Biển và Hải đảo tại các tỉnh, thành…

     Các Viện nghiên cứu, trung tâm tư vấn về tài nguyên và môi trường biển đảo, viện Tài nguyên và Môi trường biển, viện Hải dương học Nha Trang; Viện Kĩ thuật biển; phân viện Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; các đài khí tượng Thủy văn các tỉnh thành..

       Các công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường biển đảo…

        Giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp về đào tạo cán bộ quản lý tài nguyên và môi trường biển, đảo.

Tham khảo thêm thông tin tại địa chỉ  http://biendao.hcmunre.edu.vn

 

 

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan

Đào Tạo

Tin tức - Sự kiện