Search

Triển lãm lưu động "Biển đảo Việt Nam: Đẹp và thanh bình" và "Áo dài phụ nữ Việt Nam đi qua khói lửa chiến tranh"

14/01/2019

        Công đoàn khối Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công đoàn cơ sở trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, khoa Luật và Lý luận chính trị cùng sự phối hợp của Bảo tàng chứng tích chiến tranh tổ chức triển lãm lưu động với 2 chủ đề, Biển đảo Việt Nam: đẹp và thanh bình, Áo dài phụ nữ Việt Nam đi qua khói lửa chiến tranh.

Đại diện Công đoàn khối, công đoàn cơ sở, Phòng Công tác HSSV, phòng Tổ chức cán bộ, Đoàn thanh niên cùng các bạn sinh viên tham dự triễn lãm

          Triển lãm nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên công đoàn, Công chức – viên chức về truyền thống đấu tranh anh dung, kiên cường của dân tộc Việt Nam trong chiến tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Đồng thời, đa dạng hóa, làm mới nội dung và phương thức tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng theo hình thức trực quan, sinh động và gần gũi.

          Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm giới thiệu cho công chức viên chức, người lao động và sinh viên về quá trình hình thành, phát triển cũng như khẳng định và tôn vinh giá trị chiếc áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam,
Thông qua triển lãm, là dịp tôn vinh những chiếc áo dài, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.


        Triển lãm diễn ra đã thu hút gần 100 lượt tham quan của CCVC và 1000 lượt tham quan của các bạn sinh viên.

         Triển lãm diễn ra từ ngày 11/01 đến 15/01/2019.

Công đoàn cơ sở, Trung tâm Thông tin - Thư viện

 

Danh sách bài viết liên quan