Search

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Trường đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

28/12/2018

       Thực hiện Luật Giáo dục Đại học; Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng về việc ban hành Điều lệ trường Đại học;

       Ngày 01 tháng 10 năm 2018, Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2989/QĐ-BTNMT về việc thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh gồm 21 thành viên (đính kèm Quyết định)

       Hội đồng trường là yêu cầu cần thiết, đáp ứng các nhiệm vụ của giáo dục đại học trong giai đoạn mới. Hội đồng trường đầu tiên của Trường TNMT TP. HCM một mặt có trách nhiệm đặt nền móng xây những viên gạch đầu tiên cho hoạt động của mình, mặt khác thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng vì một trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM  phát triển bền vững.

       Hội đồng trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM gồm 21 thành viên, trong đó có BGH nhà trường, đại diện Bộ TNMT, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn trường, đại diện các phòng, khoa chuyên ngành và đại diện một số doanh nghiệp, đợn vị  sự nghiệp lớn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. PGS.TS. Phan Đình Tuấn - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường.

Danh sách bài viết liên quan