Search

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

24/03/2015

Ngành Công nghệ Thông tin (bậc Đại học) thuộc khoa Hệ thống Thông tin và Viễn thám

Chuyên ngành đào tạo:

Công nghệ Thông tin

Loại hình đào tạo: Chính quy

Bậc đào tạo: Đại học

Văn bằng: Kỹ sư

Môn xét tuyển:

Toán- Vật lý – Hóa học

Toán – Vật lý- Tiếng Anh

Toán- Văn – Anh

Điểm trúng tuyển NV1:

            Năm 2014:  Khối A, A1: 13,0 điểm; Khối D1: 13,0 điểm

Tổng quan chương trình:

Chương trình cung cấp cho người học những kiến thức chuyên ngành Công nghệ thông tin cơ bản và hiện đại, đặc biệt là các ứng dụng CNTT trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Cập nhật những tiến bộ khoa học ở Việt Nam và trên thế giới đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sinh viên tốt nghiệp có thể tham gia thực hiện các các dự án và đề tài thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung, lĩnh vực tài nguyên môi trường nói riêng nhằm mục đích quản lý môi trường, đánh giá tác động môi trường, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Triển vọng nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT có thể làm việc trong các lĩnh vực cụ thể sau: Công nghiệp phần mềm; Công nghiệp nội dung số; Tư vấn xây dựng hệ thống thông tin; Quản trị mạng; Kinh doanh sản phẩm CNTT; Dịch vụ CNTT; Dịch vụ Giáo dục; Các lĩnh vực ứng dụng CNTT....

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có năng lực để làm việc tại các vị trí, chức danh: Lập trình viên ứng dụng; Chuyên viên phân tích nghiệp vụ; Chuyên viên thiết kế phần mềm; Chuyên viên kiểm tra phần mềm; Kỹ sư hệ thống thông tin; Chuyên viên hỗ trợ, tư vấn, cung cấp các dịch vụ CNTT; Kỹ sư phần mềm; Chuyên viên quản trị mạng; Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu; Nghiên cứu viên/ Giảng viên CNTT,...

Các công việc cụ thể như:

  • Xây dựng và phát triển phần mềm ứng dụng, Website, các ứng dụng có tích hợp GIS, các ứng dụng trên các thiết bị di động.
  • Phân tích hệ thống, tích hợp hệ thống, quản trị cơ sở dữ liệu.
  • Quản trị hệ thống thông tin.
  • Quản lý cơ sở dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định cho các cấp lãnh đạo.
  • Đào tạo và hướng dẫn các nhân viên ở các bộ phận khác nhau sử dụng thông tin và hệ thống một cách có hiệu quả.
  • Đảm nhận vai trò của CIO (giám đốc thông tin)
  • Cán bộ quản lý dự án trong các hướng ngành đang có nhu cầu rất lớn: giáo dục điện tử (elearning), thương mại điện tử (e-commerce), chính phủ điện tử (e-government), GIS,...
  • .....   

Tham khảo thêm thông tin tại địa chỉ  fit.hcmunre.edu.vn

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan