Search

Khảo sát tình trạng việc làm sinh viên tốt nghiệp

16/11/2017

       Phòng Đào tạo tiến hành làm "Khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi ra trường" với mục đích thu thập thông tin làm nguồn tư liệu phục vụ cho Minh chứng và tư liệu tham khảo phục vụ Tuyển sinh.

Click vào đường dẫn để tiến hành khảo sát:

Danh sách bài viết liên quan