Search

Seminar học thuật "Water Resource Rocovery - case studies in southwestern Australia"

30/11/2018

       Ngày 29/11 Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường ĐHTN&MT TP.HCM và Trường ĐH Đại học Murdoch, Úc. Phòng KHCN và QHĐN tổ chức buổi seminar học thuật dành cho các Thầy Cô, các cán bộ và các sinh viên với bài báo cáo "Water Resource Recovery - case studies in southwestern Australia" được trình bày bởi Giáo sư Bernard Dell, Đại học Murdoch, Úc.

toàn cảnh buổi seminar

        Tham dự buổi seminar về phía trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh với sự hiện diện của PSG.TS. Hồ Thị Thanh Vân - Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Đối ngoại, sự hiện diện của các Thầy cô, các cán bộ và sinh viên trực thuộc trường.

GS. Bernard Dell trình bày bài báo cáo tại buổi seminar

      Tại buổi seminar Giáo sư Bernard Dell đã trình bày báo cáo với nội dung "Phục hồi tài nguyên nước - nghiên cứu điển hình ở tây nam Úc". Cũng tại buổi seminar GS. Bernard Dell đã giải đáp những câu hỏi từ các Thầy cô, cán bộ và sinh viên trường.

       Buổi seminar đã diễn ra thành công và kết thúc trong buổi sáng cùng ngày./

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Danh sách bài viết liên quan