Search

Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển thuộc diện xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy năm 2017

01/08/2017

Hội đồng Tuyển sinh trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh thông báo Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển thuộc diện xét tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy năm 2017

Quyết định 610/QĐ-TĐHTPHCM ngày 25/07/2017

Danh sách bài viết liên quan