Search

Những điều cần biết năm học 2017 - 2018

27/09/2017

Lưu ý: Phần A Quy chế học vụ Đại học và Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ, chỉ áp dụng cho khóa 06 Đại học, các khóa còn lại theo Quy chế cũ.

Click vào đây để xem và tải nội dung

 

Danh sách bài viết liên quan