Search

Chương trình đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT tại trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

14/11/2017

        Thực hiện Kế hoạch đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục. Từ ngày 07/11 đến ngày 11/11/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành chương trình khảo sát  chính thức đối với trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM  theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PGS. TS. Nguyễn Hội Nghĩa - Phó Giám đốc ĐHQG TP.HCM phát biểu chỉ đạo

         Đoàn chuyên gia khảo sát thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục -  ĐHQG TP.HCM do TS. Ngô Văn Thuyên- Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thủ Đức làm.Trưởng đoàn.

        Tại buổi ký kết Biên bản hoàn thành đợt  khảo sát chính thức, có sự hiện diện của PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa- Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục

TS Ngô Văn Thuyên - Trưởng đoàn Kiểm định báo cáo sơ bộ kết quả chương trình đánh giá ngoài đối với Nhà trường

Kết thúc chương trình đánh giá ngoài, đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM trong thời gian qua, Nhà trường đã có nhiều giải pháp khắc phục những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, về đội ngũ giảng viên, … để hoàn thành nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, …Báo cáo đánh giá ngoài đã nêu rõ một số điểm mạnh của nhà trường, đó là:

  • Đào tạo một số ngành thế mạnh, mang  đặc thù của ngành tài nguyên- môi trường.
  • Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế được quan tâm và có nhưng bước phát triển đáng kể.
  • Tuy còn khó khăn về trụ sở, nhưng nhà trường cũng đã có nhiều nỗ lực để đảm bảo phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu

Báo cáo cũng chỉ ra một số điểm Nhà trường cần hoàn thiên  như:

  • Cần đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ quản lý, giảng dạy,
  • Tăng cường trang bị kiến thức nghề nghiệp, kỹ năng mềm cho sinh viên, ứng dụng e-learning vào giảng dạy, …
  • Bổ sung hoàn thiện giáo trình, tài liệu tham khảo theo chương trình khung các ngành đào tạo
  • Cần có giải pháp trước mắt để tăng cường điều kiện cơ sở vật chất hiện có tại Trường
  • Xây dựng CSDL quản lý sinh viên. Có giải pháp duy trì  kênh thông tin kết nối  với sinh viên, cựu sinh viên và doanh nghiệp.

Về phía Nhá trường, PGS.TS Phan Đình Tuấn - Hiệu trưởng  phát biểu: Toàn thể Nhà trường đều nhận thức sâu sắc vai trò của việc kiểm định CLGD nhằm không ngừng cải tiến chất lượng giáo dục trong Nhà trường để hoàn thiện hơn nữa, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ  đặt ra như đã nêu trong định hướng chiến lược phát triển của Trường.

          PGS.TS Phan Đình Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm định

Nhà trường và Đoàn kiểm định ký biên bản hoàn thành chương trình đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục

Danh sách bài viết liên quan