Search

Ngành Cấp thoát nước

05/03/2015

NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC

Ngành Cấp Thoát Nước (bậc Đại học) và ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng (bậc Cao đẳng)  thuộc khoa Môi Trường.

Chuyên ngành đào tạo:

Chuyên ngành Cấp Thoát Nước

Loại hình đào tạo: Chính quy hệ tín chỉ

Bậc đào tạo: Đại học (Cấp Thoát Nước), Cao đẳng (Công nghệ kỹ thuật xây dựng)

Văn bằng: Kỹ sư , Cử nhân

Môn xét tuyển:

Toán- Vật lý – Hóa học

Toán – Vật lý- Tiếng Anh

Toán- Sinh học – Hóa học

Điểm trúng tuyển NV1:

          Năm 2013:   

          Năm 2014:  

Tổng quan chương trình:

Chương trình đào tạo ngành Cấp thoát nước nhằm đào tạo người kỹ sư toàn diện có phẩm chất chính trị và có tư cách đạo đức tốt, có sức khoẻ, có ý thức tổ chức kỹ luật, có tác phong nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công việc, có có khả năng làm việc tập thể, có đủ trình độ, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kỹ sư ngành cấp thoát nước được trang bị kiến thức cơ bản rộng, có kiến thức chuyên môn cần thiết, có khả năng nghiên cứu, thiết kế, tổ chức thi công lắp đặt, tổ chức quản lý, vận hành... các công trình cấp nước, thoát nước và bảo vệ môi trường nước, phục vụ cho sự phát triển kinh tế – xã hội trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước và hội nhập quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư ngành Cấp thoát nước có thể làm việc tại các Sở , phòng chuyên môn, các công ty tư vấn, các công ty quản lý hệ thống cấp thoát nước , các cơ sở sản xuất, các cơ quan nghiên cứu khoa học và cơ sở đào tạo lên quan đến cấp thoát nước và bảo vệ môi trường....

Sinh viên được cung cấp và trang bị kiến thức, kỹ năng như:

 • Khảo sát đánh giá hiện trạng, tư vấn kỹ thuật, tính toán thiết kế mạng lưới cấp thoát nước, các công trình xử lý nước thiên nhiên , các công trình xử lý nước thải;
 • Thi công, giám sát xây dựng, vận hành quản lý và bảo dưỡng các công trình cấp thoát nước bên ngoài, hệ thống cấp thoát nước bên trong công trình dân dụng và công nghiệp.
 • Triển khai thành thạo các bản vẽ kỹ thuật và tính toán chi phí công trình xử lý và mạng lưới cấp thoát nước.
 • Lập các báo cáo chuyên ngành liên quan.
 • Biết cách giải quyết tình huống trong quá trình công tác có cơ sở khoa học, thực tiễn và tuân thủ theo quy định của Luật pháp;
 • Có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm, quản lý xây dựng và phát triển đội ngũ và kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng và giải quyết vấn đề;
 • Đạt trình độ tin học: trình độ A quốc gia; sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng  trong tính toán thiết kế và triển khai các bản vẽ thiết kế.

Triển vọng nghề nghiệp:

Sinh viên ngành Cấp thoát nước sau khi tốt nghiệp có thể tham gia làm việc ở các lĩnh vực hoặc các đơn vị sau:

 • Bộ/Sở Xây Dựng và các đơn vị trực thuộc; Bộ/Sở Nông nghiệp và Phát Triển Nông Thôn và các đơn vị trực thuộc; Bộ/Sở Tài Nguyên Môi trường và các đơn vị trực thuộc…;
 • Các tổng công ty, công ty hoạt động về cấp thoát nước tại các địa phương cấp Thành phố và cấp Tỉnh;
 • Các công ty dịch vụ: Tư vấn lập dự án, Thiết kế, Giám sát, Tổ chức thi công xây dựng - lắp đặt; Tổ chức quản lý vận hành các công trình cấp thoát nước;
 • Các Trường đại học, các Viện và Trung tâm nghiên cứu ngành nước;
 • Các Nhà máy xử lý nước thiên nhiên, Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại đô thị, các công ty, các khu công nghiệp tập trung;
 •  Các đơn vị vận hành bảo dưỡng mạng truyền dẫn nước sạch và mạng lưới thoát nước

Tham khảo thêm thông tin tại địa chỉ  envi.hcmunre.edu.vn

Danh sách bài viết liên quan

  Không có bài viết liên quan