Search

Hội nghị Cố vấn học tập năm học 2018 - 2019

01/11/2018

      Sáng ngày 31/10/2018 trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM đã tổ chức Hội nghị Cố vấn học tập năm học 2018 – 2019. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Vũ Xuân Cường – Phó hiệu trưởng - phụ trách mảng Đào tạo; PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm – trưởng phòng Đào tạo, ThS Lê Thị Phụng – trưởng phòng Khảo thí Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục, ThS. Lê Văn Phùng – trưởng phòng Công Tác Sinh viên; Các thầy cô là Trưởng phó các Khoa, Bộ môn trực thuộc và các thầy cô đang tham gia công tác Cố vấn học tập cùng tham dự.

      Trong nhiều năm qua, công tác Cố vấn học tập (CVHT) luôn được Lãnh đạo Nhà trường khẳng định là hết sức quan trọng trong việc đào tạo, quản lý sinh viên; đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của Nhà trường. Vai trò CVHT có thể coi là mắt xích quan trọng nhất trong công tác quản lý sinh viên. Thông qua CVHT các Khoa, Bộ môn và các đơn vị chức năng, Nhà trường đã tổ chức tốt công tác quản lý sinh viên cũng như các hoạt động tư vấn hướng dẫn trong học tập, đảm bảo hiệu quả và chất lượng sinh viên khi ra trường.

      Ths. Lê Văn Phùng – Trưởng Phòng Công tác HSSV phổ biến cho CVHT các quy chế, quy định về công tác HSSV, làm rõ một số nội dung cơ bản của Quy chế HSSV đối với cố vấn học tập; cung cấp một số thông tin cơ bản về chế độ chính sách có liên quan đến SV trong các quy định hiện hành của nhà nước và một số quy trình giải quyết các công việc;

      PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm – trưởng phòng Đào tạo hướng dẫn cho CVHT Quản lý đào tạo, theo dõi, quản lý quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên, hướng dẫn sinh viên cách giải quyết các vấn đề như bảo lưu kết quả học tập, đơn xin quay lại học tập, đăng ký học cải thiện;

       Ths. Lê Thị Phụng – Phụ trách Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục đã phổ biến cho CVHT các quy định, quy trình liên quan đến công tác kiểm tra, thi, phúc khảo bài thi; Công tác khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan vể hoạt động đào tạo của Nhà trường.

        Cô Nguyễn Thị Thu Hằng – Kế toán trưởng, Phụ trách Phòng Kế hoạch - Tài chính phổ biến cho CVHT các quy định, quy trình liên quan đến học phí và nộp học phí của sinh viên.

        Hội nghị đã được nghe các đại diện từ các Phòng trình bày, cùng nhau thảo luận, trao đổi và đưa ra các đề xuất về công tác CVHT. Hội nghị cũng lắng nghe và tiếp thu nhiều kiến nghị có chất lượng, và các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CVHT mà các cá nhân, đơn vị đưa ra.

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Danh sách bài viết liên quan