Search

Quản lý đất đai

25/10/2017

 

Ngành Quản lý đất đai thuộc khoa Quản lý đất đai

Chuyên ngành đào tạo:

  Đào tạo bậc đại học ngành Quản lý đất đai bao gồm các chuyên ngành:

 • Chuyên ngành địa chính
 • Chuyên ngành Quy hoạch đất đai
 • Chuyên ngành Hệ thống thông tin địa chính
 • Chuyên ngành Quản lý bất động sản

Bậc đào tạo: Đại học

Văn bằng: Cử Nhân

Môn xét tuyển:

Toán - Vật lý – Hóa học (A00)

Toán – Vật lý - Tiếng Anh (A01)

Toán - Văn – Anh (D01)

Toán - Hóa – Sinh (B00)

Điểm trúng tuyển NV1:

Năm 2017: 18.5

Năm 2016: 18.75

Năm 2015: 18.75

Tổng quan chương trình:

        Chương trình cung cấp cho người học những kiến thức sâu rộng về kiến thức nhóm ngành và kiến thức chuyên sâu của các chuyên ngành Quản lý đất đai nhu:

        Kiến thức của nhóm ngành bao gồm các kiến thức cơ sở về lĩnh vực quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, như Tài nguyên thiên nhiên, Môi trường, Khí tượng, thủy văn, Trắc địa bản đồ,..;

       Kiến thức cơ sở của ngành bao gồm các kiến thức chuyên môn về các nội dung chức năng quản lý của nhà nước về đất đai như Luật đất đai, Đăng ký đất đai, Thống kê và kiểm kê đất đai, Quản lý thông tin đất đai, Đánh giá đất đai, Định giá đất đai và Quy hoạch sử dụng đất đai;

       Kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành bao gồm các kiến thức chuyên nghiệp được phân theo các hướng chuyên ngành như Quy hoạch đất đai, địa chính, Hệ thống thông tin địa chính và Quản lý bất động sản, là những phân hệ chính của hệ thống quản lý nhà nước về đất đai.

Triển vọng nghề nghiệp:

       Cử nhân Quản lý đất đai có khả năng làm việc trong hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về đất đai từ trung ương đến địa phương, các trường đào tạo và các viện nghiên cứu quản lý đất đai, các công ty kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan;

 • Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên và Môi trường;
 • Chi cục quản lý đất đai, Văn phòng Ddăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm Kỹ thuật địa chính – Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỷ đất cấp tỉnh;
 • Bộ phận quản lý đất đai, Văn phòng Ddăng ký quyền sử dụng đất – Phòng Tài nguyên và Môi trường, trung tâm phát triển quỹ đất cấp Huyện;
 • Địa chính xã phường;
 • Trường Đại học, cao đẳng và trung cấp có ngành đào tạo liên quan;
 • Viện nghiên cứu quản lý đất đai;
 • Các công ty kinh doanh trong lĩnh vực đo đạc – địa chính, định giá đất đai và bất động sản, đầu tư phát triển và quản lý bất động sản.

Tham khảo thêm thông tin tại địa chỉ  land.hcmunre.edu.vn

 

 

 

Danh sách bài viết liên quan

  Không có bài viết liên quan

Đào Tạo

Tin tức - Sự kiện