Search

Hệ thống thông tin

25/10/2017

Ngành Hệ thống Thông tin thuộc khoa Hệ thống Thông tin và Viễn thám

Chuyên ngành đào tạo: Hệ thống Thông tin

Loại hình đào tạo: Chính quy hệ tín chỉ

Bậc đào tạo: Đại học

Văn bằng: Kỹ sư

Môn xét tuyển:

Toán - Vật lý – Hóa học (A00)

Toán – Vật lý - Tiếng Anh (A01)

Toán- Văn – Anh (D01)

Toán – Hóa – Sinh (B00)

Điểm trúng tuyển NV1:

          Năm 2017:  17

          Năm 2016:  17.25

Tổng quan chương trình:

       Chương trình cung cấp cho người học những kiến thức chuyên ngành Hệ thống thông tin cơ bản và hiện đại, đặc biệt là các ứng dụng HTTT trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Cập nhật những tiến bộ khoa học ở Việt Nam và trên thế giới đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

       Sinh viên ngoài những kỹ năng lập trình khai thác các hệ quản trị cơ sở dữ liệu, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin bảo đảm an toàn.

      Có kỹ năng làm việc trong các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, cơ quan quản lý sản xuất và tổ chức quốc tế trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực GIS, Viễn thám;

      Kỹ năng sử dụng thành thạo các trang thiết bị của hệ thống thông tin địa lý, kỹ năng xây dựng và quản lý các dự án liên quan đến hệ thống thông tin địa lý.

      Kỹ sư hệ thống thông tin cần có những kỹ năng mền để có thể làm việc nhóm; tuân thủ các chuẩn mực đạo đức trong ngành Công nghệ thông tin, GIS, Viễn thám để đánh giá và chịu trách nhiệm;

Triển vọng nghề nghiệp:

      Sinh viên tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin làm việc tại các vị trí như:

- Lập trình viên để xây dựng ứng dụng trong quản lý, điều hành;

- Nhà cung cấp giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành;

- Cán bộ nghiên cứu, giảng dạy những môn học liên quan đến hệ thống thông tin tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo;

- Làm việc cho các tập đoàn trong và ngoài nước về lĩnh vực khoa học không gian, Hệ thống thông tin địa lý, Viễn thám;

- Làm việc cho các viện nghiên cứu, các công ty/ doanh nghiệp khoa học công nghệ, các sở khoa học công nghệ, tài nguyên – môi trường, xây dựng, quy hoạch và kiến trúc, và các dự án về lĩnh vực khoa học không gian, Hệ thống thông tin địa lý, Viễn thám;

- Làm việc trong các cơ quan liên quan đến lĩnh vực GIS, Viễn thám.

- Với những kiến thức được học trên ghế nhà trường, Kỹ sư Hệ thống thông tin có khả năng thích ứng với những thay đổi trong kinh tế – xã hội, khoa học kỹ thuật và hội nhập;

Có khả năng học lên sau Đại học. 

Tham khảo thêm thông tin tại địa chỉ  fit.hcmunre.edu.vn

 

 

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan

Đào Tạo

Tin tức - Sự kiện