Search

Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

26/10/2017

Ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững (52440298)

Chuyên ngành đào tạo: Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

Loại hình đào tạo: Chính quy hệ tín chỉ

Bậc đào tạo: Đại học

Văn bằng: Kỹ sư

Môn xét tuyển:

Toán - Vật lý – Hóa học (A00)

Toán – Vật lý - Tiếng Anh (A01)

Toán- Văn – Anh (D01)

Toán – Hóa – Sinh (B00)

Điểm trúng tuyển NV1:

       Năm 2017:  15.5

       Năm 2016:  16

Tổng quan chương trình:

       Sinh viên ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững ngoài những kiến thức khối đại cương thì còn được trang bị kiến thức cơ sở ngành về Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

       Nắm rõ cơ sở khoa học của biến đổi khí hậu, khí hậu, thủy văn; nắm rõ quy luật sinh thái; nắm rõ và có khả năng sử dụng mô hình về: biến đổi khí hậu, thủy lực, xâm nhập mặn; có kiến thức về điều tra và khảo sát; có kiến thức cơ sở về các dạng năng lượng truyền thống vfa năng lượng tái tạo, từ đó giải thích các vấn đề liên quan giữa năng lượng, kinh tế và phát triển bền vững.

      Với những kiến thức học được yêu cầu sinh viên có khả năng ứng dụng các kiến thức về mô hình hóa để xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu và nghiên cứu các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu.

      Có khả năng thống kê, xử lý số liệu về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả năng lượng, xử lý số liệu môi trường và xây dựng phương án bảo vệ môi trường cho các dự án;

      Có khả năng đề xuất các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững;

      Có khả năng phân tích, vận hành các bộ phận liên quan trong các dự án năng lượng mới nhằm giảm thiểu khí nhà kính hướng đến phát triển bền vững;

Triển vọng nghề nghiệp:

      Sinh viên sau khi ra trường giảng dạy và nghiên cứu tại các Trường, Viện, trung tâm nghiên cứu, dự án về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững;

      Bộ, Sở, Phòng, Cơ quan quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững như; Cục khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, Văn phòng biến đổi khí hậu, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở tài nguyên và môi trường, Sở khoa học công nghệ,..

     Doanh nghiệp, cơ quan tư vấn, trung tâm thông tin, đánh giá về biến đổi khí hậu và phát triển bền vững…

     Làm việc trong ngành năng lượng, các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng và năng lượng tái tạo hướng đến phát triển bền vững.

     Làm việc cho các công ty nước ngoài đầu tư các dự án về năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Tham khảo thêm thông tin tại địa chỉ  http://hmw.hcmunre.edu.vn

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan

Đào Tạo

Tin tức - Sự kiện