Search

QUY MÔ ĐÀO TẠO

30/01/2015

QUY MÔ ĐÀO TẠO:

Trường Đại Học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học công lập lớn nhất phía nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trải qua hơn 35 năm hình thành và phát triển, trường đã từng bước khẳng định là một trong những trường đại học đầu ngành của cả nước đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ, quản lý tài nguyên, đảm bảo môi trường sạch cho phát triển bền vững, cùng thề giới ứng phó với các vấn đề biển đổi khí hậu trên toàn cầu

Nhà trường hiện có 12 khoa, bộ môn đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực tài nguyên- môi trường như: công nghệ kỹ thuật môi trường, kỹ thuật trắc địa – bản đồ, quản lý đất đai, địa chất học, chế biến khoáng sản, khí tượng học, thủy văn, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, kinh tế tài nguyên thiên nhiên, kinh tế tài nguyên nước, cấp thoát nước, biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên biển & hải đảo, quản trị kinh doanh, hệ thống thông tin và công nghệ thông tin, … cụ thể:

  • Bậc Đại học có 10 ngành đào tạo.
  • Bậc Cao đẳng có 10 ngành đào tạo
  • Bậc Trung cấp chuyên nghiệp có 7 ngành đào tạo

Các bậc đào tạo đều bảo đảm tính liên thông (từ trung cấp chuyên nghiệp - cao đẳng lên đại học và từ trung cấp chuyên nghiệp lên thẳng đại học). Loại hình đào tạo có đủ các hình thức: chính qui tập trung, vừa làm vừa học, đại học văn bằng 2 và liên thông. Dự kiến từ năm học 2015-2016 nhà trường sẽ bắt đầu đào tạo sau đại học các  ngành công nghệ môi trường, ngành quản lý đất đai, ngành kinh tế, …

Phương pháp đào tạo của trường ngày càng được đổi mới và hoàn thiện theo định hướng thực hành, để xây dựng và củng cố kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Đặc biệt, từ năm học 2014-2015 nhà trường triển khai đào tạo lớp kỹ sư/cử nhân tài năng với chương trình đào tạo được thiết kế đặc biệt, các môn học được  giảng dạy bằng tiếng Anh, một số môn chuyên ngành được giảng dạy bằng phần mềm mô phỏng tại các phòng máy tính chuyên dụng, ….

Đến cuối năm 2014, tổng số sinh viên - học sinh nhà trường là 8.649 người học ở các đối tượng: sinh viên (đại học cao đẳng) và học sinh trung cấp chuyên nghiệp. Kết quả đào tạo mỗi năm một tiến bộ hơn, tỷ lệ khá - giỏi tăng dần trong các năm học, chất lượng tuyển sinh và đào tạo mỗi năm một tốt hơn.

 

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan